Facility Service

We kunnen onze klanten ook brede waaier van facility services bieden, zoals blijkt uit de volgende, niet-uitputtende lijst van activiteiten:

Schilderen – Groenonderhoud – Elektriciteit – Loodgieterij – Schrijnwerk - Metselwerk

We doen hiervoor beroep op onderaannemers met wie we al jarenlang samenwerken en waar zowel wij als onze klanten steeds over tevreden zijn geweest.

Het voordeel voor de klant is dat hij beschikt over slechts een enkel contactpunt dat al aanwezig is binnen het bedrijf en dat zich al bewezen heeft als betrouwbare partner. Op die manier beheert GESTANET deze aanvullende diensten en neemt deze last en eventuele risico's over van de klant.

In het kader van onze ISO-9001 procedures voeren we ook jaarlijks een beoordeling uit van onze onderaannemers.
Onze manier van werken bestaat uit het opvolgen van de werken tijdens de uitvoering en uit het samen met de onderaannemer en de klant verrichten van kwaliteitscontrole na het einde van de werken.

Op het einde van elk jaar worden de beoordelingen geconsolideerd met het oog op een objectieve jaarlijkse beoordeling van elke onderaannemer en om waar nodig voorstellen voor verbetering en corrigerende maatregelen voor te stellen. Dit zorgt voor continuïteit en voor meer transparantie en dus voor meer doeltreffende dienstverlening.

Inscrivez-vous à notre newsletter

© copyright 2013, Gestanet agence web Raspberry Design