UGBN - ABSU

De Algemene Belgische Schoonmaak Unie verenigt alle professionele ondernemingen in de sector van de reiniging en desinfectie, de industriële reiniging, in de sector van de vuilophaling en het schoorsteenvegen.

Deze unie is representatief ten opzichte van de overheden, de vakbonden en de Europese beroepsvereniging van industriële reiniging (FENI).

De ABSU waakt niet enkel over de beroepsmatige belangen van haar leden, maar zet zich ook actief in voor de verbetering van het imago van de reinigingssector.

De ABSU investeert jaarlijks aanzienlijke bedragen in de vorming en omkadering van zowel de arbeiders als de bedienden en de kaderleden actief binnen de sector.

Als lid van de ABSU verbindt GESTANET zich tot een erkende professionele aanpak, zowel op vlak van kwaliteit als op vlak van ethiek ten opzichte van haar personeel en klanten.

Dit biedt onze klanten een bijkomende verzekering, bovenop onze interne procedures, onze certificaten voor kwaliteit en veiligheid, en ons milieucharter.

Inscrivez-vous à notre newsletter

© copyright 2013, Gestanet agence web Raspberry Design