Milieu

Vanaf de strategische planning tot het dagelijks beheer van onze diensten verbindt ons bedrijf zich ertoe om alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn en die binnen ons bereik liggen om milieurisico's te beheersen. Het behoud van ons milieu is immers heel belangrijk voor GESTANET en door het nemen van globale preventieve maatregelen kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Voor een groot deel van onze schoonmaakactiviteiten beschikken we over een reeks milieuvriendelijke producten. Onze belangrijkste leverancier, die beschikt over een ISO 14001 certificaat, houdt ons regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen en producten die ons toelaten om het milieu zo goed mogelijk te beschermen en die ons tegelijk de garantie bieden van een efficiënt en optimaal resultaat.

Maar ons beleid gaat verder en heeft ook een invloed op de keuzes die we maken, zowel met betrekking tot voertuigen, als materiaal, afvalsortering of afvalverwerking. Ook op dit vlak kiest GESTANET er resoluut voor om koploper te zijn.

Inscrivez-vous à notre newsletter

© copyright 2013, Gestanet agence web Raspberry Design